Miks Aquapel?

AQUAPEL = VIHMA JA JÄÄ TÕRJEVHAEND

+32% PAREM NÄGEMISTAJU
+25M LÜHEM PIDURDUSTEEKOND

90% PAREM NÄHTAVUS!

Klaasivaha on sinu võimalus muuta autosõit ka vihmasõiduga turvalisemaks parandades nähtavust 90% . Aquapel Glass Treatment Toodet võib kasutada ka teistel klaasist pindadel, kuhu soovitakse paremat nähtavust: Aquapel on vastupidav nii autode-, veesõidukite- kui ka kodustes tingimustes dušširuumi klaaspindadel.

TAGAB TURVALISUSE
12 KUUD

Klaasivaha Aquapel Glass Treatment loob klaasi pinnaga keemilise sideme, saades kaasaegse tehnoloogia abil osaks klaasist. See tõstab klaasi vett hülgavaid omadusi nii, et vesi jookseb pinnalt ülimalt lihtsasti klaasilt maha. Selge nähtavus ka pimedal ajal vihmaga sõites toob tagab ohutu liiklemise kehvadest ilmastikuoludest sõltumata!

KEEMILINE SIDE

Klaasivaha Aquapel klaasitaastaja toime põhineb nanotehnoloogial, kus töötluse käigus tekitavad ühendid klaasist pinnaga tugeva, pikaealise ning vastupidava keemilise sideme. Kuigi kasutame väljendit "klaasivaha", mis on rahvale rohkem omane, ei ole Aquapel klaasitöötlusel vahaga midagi pistmist. See on lennundussektoris välja töötatud nanotehnoloogiline klaasitöötlus!

Auto klaaside vahatamine on tehtud imelihtsaks! Aquapel® Glass Treatment on kaasaegsemail tehnoloogial põhinev klaaside taastaja ning erinevalt klassikalistest klaasivahadest, mis määritakse klaasi peale, loob Aquapel klaasi pinnaga keemilise sideme ehk saab “klaasi osaks”. Keemiline side tagab vastupidavuse mis kestab kuni 6 kuud! Auto klaaside vahatamine on nii lihtne et igaüks saab hakkama!

TÄHTIS TEADA:

* Ära lase tootel pinnale kuivada! Pühi pind koheselt kui oled vahendi klaasile ühtlaselt peale kandnud!
* Suuremaid pindu töötle osade kaupa!
* Ära töötle otsese päikesevalguse käes
* Ära kasuta madalama temperatuuriga kui 10C või soojemaga kui 33C
* Töötlusel kasutatud Aquapeli toote kapsel ning pühkimiseks kasutatud lapid käitle vastavalt kohalikule jäätmekäitlusseadusele!

  • Aquapel® Klaasivaha uuesti pealekandmisel ei pea eelmist kihti eemaldama
  • Autopesud ning tavaliste klaasipuhastusvahenditega klaasi pesemine ei mõjuta Aquapeli töötluse vastupidavust.

AUTO KLAASIDE VAHATAMINE: OHUTUS

Aquapel kapslis Sisalduvad ained: Nafta destillaadid (CASi nr 64742-47-8), tootes kasutatavad koostisosad

OHTLIK AINE: PÕLETAB. Allaneelamisel kahjulik või surmav. Silmi ja nahka ärritav. Sissehingamisel kahjulik.
Hoida eemal kuumusest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
Ära suitseta. KASUTAGE AINULT VABA VENTILATSIOONIGA. Sisu tahtlik väärkasutamine sisu kontsentreerimisel ja sissehingamisel võib olla kahjulik või surmav. Vältige silma ja nahale sattumist.
ESMAABI: Silma või nahale sattumisel pesta hoolikalt veega. Allaneelamise, silma sattumise, naha ärritumise või hingamisraskuste korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Kiirabi telefoni nr: 112

.